PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SKH-00025 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
SKH-00024 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
SKH-00023 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
SKH-00022 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
SKH-00021 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
SKH-00020 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
SKH-00019 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
SKH-00018 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
SKH-00017 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
SKH-00016 Khoa học tự nhiên 8Vũ Văn HùngSGK Khoa học tự nhiên Trong kho
NV8-00404 Tiếng Anh 8Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 8 Trong kho
NV8-00403 Tiếng Anh 8Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 8 Trong kho
NV8-00402 Tiếng Anh 8Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 8 Trong kho
NV8-00401 Tiếng Anh 8Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 8 Trong kho
NV8-00400 Tiếng Anh 8Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 8 Trong kho
12345678910...