PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị SaoÂm nhạc6A451111
2Nguyễn Thị SaoÂm nhạc6B401111
3Nguyễn Thị SaoÂm nhạc6C401111
4Nguyễn Thị SaoÂm nhạc7A391111
5Nguyễn Thị SaoÂm nhạc7B371111
6Nguyễn Thị SaoÂm nhạc7C381111
7Nguyễn Thị SaoÂm nhạc7D361111
8Nguyễn Thị SaoÂm nhạc8A431111
9Nguyễn Thị SaoÂm nhạc8B441111
10Nguyễn Thị SaoÂm nhạc9A351111
11Nguyễn Thị SaoÂm nhạc9B341111
12Nguyễn Thị SaoÂm nhạc9C331111
13Hồ Thế SơnCông nghệ6A451221
14Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ6B401221
15Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ6C401221
16Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ7A391111
17Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ7B371111
18Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ7C381111
19Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ7D361111
20Bùi Thị AnhCông nghệ8A431211
21Phạm Thị ChiCông nghệ8B441211
22Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ9A351111
23Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ9B341111
24Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ9C331111
25Nguyễn Quang HáchĐịa lí6A451211
26Nguyễn Quang HáchĐịa lí6B401211
27Nguyễn Quang HáchĐịa lí6C401211
28Phùng Thị LiênĐịa lí7A391211
29Nguyễn Quang HáchĐịa lí7B371211
30Nguyễn Quang HáchĐịa lí7C381211
31Nguyễn Quang HáchĐịa lí7D361211
32Phùng Thị LiênĐịa lí8A431211
33Phùng Thị LiênĐịa lí8B441211
34Phùng Thị LiênĐịa lí9A351211
35Phùng Thị LiênĐịa lí9B341211
36Phùng Thị LiênĐịa lí9C341211
37Phạm Thị LoanGdcd6A451111
38Phạm Thị LoanGdcd6B401111
39Phạm Thị LoanGdcd6C401111
40Phạm Thị LoanGdcd7A391111
41Phạm Thị LoanGdcd7B371111
42Phạm Thị LoanGdcd7C381111
43Phạm Thị LoanGdcd7D361111
44Phạm Thị LoanGdcd8A431111
45Phạm Thuần ThiếtGdcd8B441111
46Phạm Thị LoanGdcd9A351111
47Phạm Thị LoanGdcd9B341111
48Phạm Thị LoanGdcd9C341111
49Trần Thị BếnHóa học8A431231
50Trần Thị BếnHóa học8B441231
51Trần Thị BếnHóa học9A351231
52Trần Thị BếnHóa học9B341231
53Trần Thị BếnHóa học9C341231
54Vũ Thị HươngLịch sử6A451111
55Vũ Thị HươngLịch sử6B401111
56Nguyễn Thị HuyềnLịch sử6C401111
57Nguyễn Thị HuyềnLịch sử7A391211
58Nguyễn Thị HuyềnLịch sử7B371211
59Nguyễn Thị HuyềnLịch sử7C381211
60Nguyễn Thị HuyềnLịch sử7D361211
61Nguyễn Thị HuyềnLịch sử8A431211
62Nguyễn Thị HuyềnLịch sử8B441211
63Phạm Văn ĐạiLịch sử9A35    
64Nguyễn Thị HuyềnLịch sử9B341111
65Nguyễn Thị HuyềnLịch sử9C331111
66Ngô Vi TháiMĩ thuật6A451111
67Ngô Vi TháiMĩ thuật6B401111
68Ngô Vi TháiMĩ thuật6C401111
69Ngô Vi TháiMĩ thuật7A391111
70Ngô Vi TháiMĩ thuật7B371111
71Ngô Vi TháiMĩ thuật7C381111
72Ngô Vi TháiMĩ thuật7D361111
73Ngô Vi TháiMĩ thuật8A431111
74Ngô Vi TháiMĩ thuật8B441111
75Ngô Vi TháiMĩ thuật9A351111
76Ngô Vi TháiMĩ thuật9B341111
77Ngô Vi TháiMĩ thuật9C331111
78Hồ Thế SơnNgoại ngữ6A452221
79Hồ Thế SơnNgoại ngữ6B402221
80Hồ Thế SơnNgoại ngữ6C402221
81Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ7A392221
82Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ7B372221
83Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ7C382221
84Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ7D362221
85Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ8A432221
86Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ8B442221
87Hồ Thế SơnNgoại ngữ9A352221
88Hồ Thế SơnNgoại ngữ9B342221
89Phạm Văn ĐạiNgoại ngữ9C33    
90Vũ Thị HươngNgữ văn6A452251
91Nguyễn Thị TươiNgữ văn6B402251
92Nguyễn Thị TươiNgữ văn6C402251
93Phạm Thuần ThiếtNgữ văn7A392251
94Phạm Thị LoanNgữ văn7B372251
95Vũ Thị HươngNgữ văn7C382251
96Phạm Thị LoanNgữ văn7D362251
97Nguyễn Thị TươiNgữ văn8A432251
98Phạm Thuần ThiếtNgữ văn8B442251
99Nguyễn Thị TươiNgữ văn9A352361
100Phạm Thuần ThiếtNgữ văn9B342361
101Vũ Thị HươngNgữ văn9C342361
102Lê Văn TuấnSinh học6A451311
103Lê Văn TuấnSinh học6B401311
104Lê Văn TuấnSinh học6C401311
105Lê Văn TuấnSinh học7A391311
106Lê Văn TuấnSinh học7B371311
107Lê Văn TuấnSinh học7C381311
108Lê Văn TuấnSinh học7D361311
109Đỗ Văn ThựSinh học8A431311
110Đỗ Văn ThựSinh học8B441311
111Đỗ Văn ThựSinh học9A351311
112Đỗ Văn ThựSinh học9B341311
113Đỗ Văn ThựSinh học9C341311
114Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục6A451231
115Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục6B401231
116Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục6C401231
117Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục7A391231
118Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục7B371231
119Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục7C381231
120Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục7D361231
121Nguyễn Văn XuânThể dục8A431231
122Nguyễn Văn XuânThể dục8B441231
123Nguyễn Văn XuânThể dục9A351241
124Nguyễn Văn XuânThể dục9B341241
125Nguyễn Văn XuânThể dục9C341241
126Trần Thị BếnToán6A452231
127Phạm Thị ChiToán6B402231
128Vũ Thị Huỳnh NgaToán6C402231
129Phạm Thị Mỹ DungToán7A392231
130Phạm Thị Mỹ DungToán7B372231
131Vũ Thị Huỳnh NgaToán7C382231
132Phạm Thị ChiToán7D362231
133Vũ Thị Huỳnh NgaToán8A432331
134Trần Thị BếnToán8B442331
135Phạm Văn ĐạiToán9A352331
136Phạm Thị Mỹ DungToán9B342331
137Phạm Thị ChiToán9C342331
138Vũ Thị ThiệnTự chọn6A451221
139Vũ Thị ThiệnTự chọn6B401221
140Vũ Thị ThiệnTự chọn6C401221
141Vũ Thị ThiệnTự chọn7A391221
142Vũ Thị ThiệnTự chọn7B371221
143Vũ Thị ThiệnTự chọn7C381221
144Vũ Thị ThiệnTự chọn7D361221
145Bùi Thị AnhVật lí6A451121
146Bùi Thị AnhVật lí6B401121
147Bùi Thị AnhVật lí6C401121
148Bùi Thị AnhVật lí7A391121
149Bùi Thị AnhVật lí7B371121
150Bùi Thị AnhVật lí7C381121
151Bùi Thị AnhVật lí7D361121
152Phạm Văn ĐạiVật lí8A43    
153Bùi Thị AnhVật lí8B441121
154Bùi Thị AnhVật lí9A351221
155Bùi Thị AnhVật lí9B341221
156Bùi Thị AnhVật lí9C331221