PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị SaoÂm nhạc6A45    
2Nguyễn Thị SaoÂm nhạc6B40    
3Nguyễn Thị SaoÂm nhạc6C40    
4Nguyễn Thị SaoÂm nhạc7A39    
5Nguyễn Thị SaoÂm nhạc7B37    
6Nguyễn Thị SaoÂm nhạc7C38    
7Nguyễn Thị SaoÂm nhạc7D36    
8Nguyễn Thị SaoÂm nhạc8A43    
9Nguyễn Thị SaoÂm nhạc8B44    
10Nguyễn Thị SaoÂm nhạc9A35    
11Nguyễn Thị SaoÂm nhạc9B34    
12Nguyễn Thị SaoÂm nhạc9C34    
13Hồ Thế SơnCông nghệ6A45    
14Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ6B40    
15Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ6C40    
16Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ7A39    
17Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ7B37    
18Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ7C38    
19Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ7D36    
20Bùi Thị AnhCông nghệ8A43    
21Phạm Thị ChiCông nghệ8B44    
22Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ9A35    
23Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ9B34    
24Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ9C34    
25Nguyễn Quang HáchĐịa lí6A45    
26Nguyễn Quang HáchĐịa lí6B40    
27Nguyễn Quang HáchĐịa lí6C40    
28Phùng Thị LiênĐịa lí7A39    
29Nguyễn Quang HáchĐịa lí7B37    
30Nguyễn Quang HáchĐịa lí7C38    
31Nguyễn Quang HáchĐịa lí7D36    
32Phùng Thị LiênĐịa lí8A43    
33Phùng Thị LiênĐịa lí8B44    
34Phùng Thị LiênĐịa lí9A35    
35Phùng Thị LiênĐịa lí9B34    
36Phùng Thị LiênĐịa lí9C34    
37Phạm Thị LoanGdcd6A45    
38Phạm Thị LoanGdcd6B40    
39Phạm Thị LoanGdcd6C40    
40Phạm Thị LoanGdcd7A39    
41Phạm Thị LoanGdcd7B37    
42Phạm Thị LoanGdcd7C38    
43Phạm Thị LoanGdcd7D36    
44Phạm Thị LoanGdcd8A43    
45Phạm Thuần ThiếtGdcd8B44    
46Phạm Thị LoanGdcd9A35    
47Phạm Thị LoanGdcd9B34    
48Phạm Thị LoanGdcd9C34    
49Trần Thị BếnHóa học8A43    
50Trần Thị BếnHóa học8B44    
51Trần Thị BếnHóa học9A35    
52Trần Thị BếnHóa học9B34    
53Trần Thị BếnHóa học9C34    
54Vũ Thị HươngLịch sử6A45    
55Vũ Thị HươngLịch sử6B40    
56Nguyễn Thị HuyềnLịch sử6C40    
57Nguyễn Thị HuyềnLịch sử7A39    
58Nguyễn Thị HuyềnLịch sử7B37    
59Nguyễn Thị HuyềnLịch sử7C38    
60Nguyễn Thị HuyềnLịch sử7D36    
61Nguyễn Thị HuyềnLịch sử8A43    
62Nguyễn Thị HuyềnLịch sử8B44    
63Nguyễn Thị HuyềnLịch sử9A35    
64Nguyễn Thị HuyềnLịch sử9B34    
65Nguyễn Thị HuyềnLịch sử9C34    
66Ngô Vi TháiMĩ thuật6A45    
67Ngô Vi TháiMĩ thuật6B40    
68Ngô Vi TháiMĩ thuật6C40    
69Ngô Vi TháiMĩ thuật7A39    
70Ngô Vi TháiMĩ thuật7B37    
71Ngô Vi TháiMĩ thuật7C     
72Ngô Vi TháiMĩ thuật7D36    
73Ngô Vi TháiMĩ thuật8A43    
74Ngô Vi TháiMĩ thuật8B44    
75Ngô Vi TháiMĩ thuật9A35    
76Ngô Vi TháiMĩ thuật9B34    
77Ngô Vi TháiMĩ thuật9C34    
78Hồ Thế SơnNgoại ngữ6A45    
79Hồ Thế SơnNgoại ngữ6B40    
80Hồ Thế SơnNgoại ngữ6C40    
81Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ7A39    
82Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ7B37    
83Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ7C38    
84Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ7D36    
85Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ8A43    
86Hoàng Duy ĐôngNgoại ngữ8B44    
87Hồ Thế SơnNgoại ngữ9A35    
88Hồ Thế SơnNgoại ngữ9B34    
89Hồ Thế SơnNgoại ngữ9C     
90Vũ Thị HươngNgữ văn6A45    
91Nguyễn Thị TươiNgữ văn6B40    
92Nguyễn Thị TươiNgữ văn6C40    
93Phạm Thuần ThiếtNgữ văn7A39    
94Phạm Thị LoanNgữ văn7B37    
95Vũ Thị HươngNgữ văn7C38    
96Phạm Thị LoanNgữ văn7D36    
97Nguyễn Thị TươiNgữ văn8A43    
98Phạm Thuần ThiếtNgữ văn8B44    
99Nguyễn Thị TươiNgữ văn9A35    
100Phạm Thuần ThiếtNgữ văn9B34    
101Vũ Thị HươngNgữ văn9C34    
102Lê Văn TuấnSinh học6A45    
103Lê Văn TuấnSinh học6B40    
104Lê Văn TuấnSinh học6C40    
105Lê Văn TuấnSinh học7A39    
106Lê Văn TuấnSinh học7B37    
107Lê Văn TuấnSinh học7C38    
108Lê Văn TuấnSinh học7D36    
109Đỗ Văn ThựSinh học8A43    
110Đỗ Văn ThựSinh học8B44    
111Đỗ Văn ThựSinh học9A35    
112Đỗ Văn ThựSinh học9B34    
113Đỗ Văn ThựSinh học9C34    
114Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục6A45    
115Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục6B40    
116Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục6C40    
117Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục7A39    
118Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục7B37    
119Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục7C38    
120Nguyễn Thị Thanh ThuỷThể dục7D36    
121Nguyễn Văn XuânThể dục8A43    
122Nguyễn Văn XuânThể dục8B44    
123Nguyễn Văn XuânThể dục9A35    
124Nguyễn Văn XuânThể dục9B34    
125Nguyễn Văn XuânThể dục9C34    
126Trần Thị BếnToán6A45    
127Phạm Thị ChiToán6B40    
128Vũ Thị Huỳnh NgaToán6C40    
129Phạm Thị Mỹ DungToán7A39    
130Phạm Thị Mỹ DungToán7B37    
131Vũ Thị Huỳnh NgaToán7C38    
132Phạm Thị ChiToán7D36    
133Vũ Thị Huỳnh NgaToán8A43    
134Trần Thị BếnToán8B44    
135Phạm Văn ĐạiToán9A35    
136Phạm Thị Mỹ DungToán9B34    
137Phạm Thị ChiToán9C34    
138Vũ Thị ThiệnTự chọn6A45    
139Vũ Thị ThiệnTự chọn6B40    
140Vũ Thị ThiệnTự chọn6C40    
141Vũ Thị ThiệnTự chọn7A39    
142Vũ Thị ThiệnTự chọn7B37    
143Vũ Thị ThiệnTự chọn7C38    
144Vũ Thị ThiệnTự chọn7D36    
145Bùi Thị AnhVật lí6A45    
146Bùi Thị AnhVật lí6B40    
147Bùi Thị AnhVật lí6C40    
148Bùi Thị AnhVật lí7A39    
149Bùi Thị AnhVật lí7B37    
150Bùi Thị AnhVật lí7C38    
151Bùi Thị AnhVật lí7D36    
152Bùi Thị AnhVật lí8A43    
153Bùi Thị AnhVật lí8B44    
154Bùi Thị AnhVật lí9A35    
155Bùi Thị AnhVật lí9B34    
156Bùi Thị AnhVật lí9C34