PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
SỔ MƯỢN THIẾT BỊ DẠY HỌC
Năm học :
Từ ngày:  Đến ngày: