PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
11Chủ đề: Một số khái niệm về tập hợp Tập hợp. Phần tử của tập hợpThước thẳng, Bảng phụVũ Thị Huỳnh Nga
12Chủ đề: Một số khái niệm về tập hợp Tập hợp số tự nhiênThước thẳng, Bảng phụVũ Thị Huỳnh Nga
13Chủ đề: Một số khái niệm về tập hợp Ghi số tự nhiên1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
24Chủ đề: Một số khái niệm về tập hợp Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
25Chủ đề: Một số khái niệm về tập hợp Luyện tập1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
26Phép cộng và phép nhân1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
37 Luyện tập (tiết 1)1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu, Máy tính bỏ túiVũ Thị Huỳnh Nga
38 Luyện tập (tiết 2)1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu, Máy tính bỏ túiVũ Thị Huỳnh Nga
39Phép trừ và phép chia1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
410 Luyện tập ( tiết 1)1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu, Máy tính bỏ túiVũ Thị Huỳnh Nga
411 Luyện tập (tiết 2)1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu, Máy tính bỏ túiVũ Thị Huỳnh Nga
412Chủ đề "Lũy thừa" Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
513Chủ đề "Lũy thừa" Luyện tập 1 Bảng phụ, thước thẳngVũ Thị Huỳnh Nga
514Chủ đề "Lũy thừa" Chia hai luỹ thừa cùng cơ số. - Kiểm tra 15 phút1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
515Thứ tự thực hiện các phép tính. Ước lượng kết quả phép tính1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
516 Luyện tập (tiết 1)1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
517 Luyện tập (tiết 2)1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
618Kiểm tra 45 phútĐề kiểm traVũ Thị Huỳnh Nga
719Tính chất chia hết của một tổng1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 51 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
721 Luyện tập1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
823 Luyện tập 1 Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
824Ước và bội1- bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
925Số nguyên tố. Hợp số.Bảng số nguyên tố.1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
926Luyện tập1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
927Phân tích một số ra thừa số nguyên tố1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1028 Luyện tập1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1029Ước chung và bội chung1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1030 Luyện tập1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1131Ước chung lớn nhất1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1132Luyện tập (tiết 1)1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1133Luyện tập (tiết 2)- Kiểm tra 15 phút1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1234Bội chung nhỏ nhất (Chủ đề" Bội chung nhỏ nhất")1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1235Luyện tập (tiết 1) (Chủ đề" Bội chung nhỏ nhất")1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1236Luyện tập (tiết 2) (Chủ đề" Bội chung nhỏ nhất")1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1337Ôn tập chương 1 (tiết 1)1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1338Ôn tập chương 1 (tiết 2)1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1339Kiểm tra 45' (chương 1)1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1440Làm quen với số nguyên thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1441Tập hợp Z các số nguyên1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1442Thứ tự trong Z1-Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầuVũ Thị Huỳnh Nga
1543Luyện tập 1-Thước thẳng, Mô hinh trục sốVũ Thị Huỳnh Nga
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu 1-Thước thẳng, Mô hinh trục sốVũ Thị Huỳnh Nga
1545Cộng hai số nguyên khác dấu 1-Thước thẳng, Mô hinh trục sốVũ Thị Huỳnh Nga
1546Luyện tậpThước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên1 Bảng phụ, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
1648Luyện tập1 Bảng phụ, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
1649Phép trừ hai số nguyên1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
1650Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
1751Quy tắc dấu ngoặc1 Bảng phụVũ Thị Huỳnh Nga
1752Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
1753Ôn tập học kì I(tiết 1)  1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
1754Ôn tập học kì I (tiết 2)  1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
1855Kiểm tra học kì I Vũ Thị Huỳnh Nga
1856Kiểm tra học kì I Vũ Thị Huỳnh Nga
1857Trả bài kiểm tra học kì I (Phần số học) (tiết 1) Vũ Thị Huỳnh Nga
1858Trả bài kiểm tra học kì I (Phần số học) (tiết 2 ) Vũ Thị Huỳnh Nga
1959Quy tắc chuyển vế1-Bảng phụVũ Thị Huỳnh Nga
1960Nhân hai số nguyên khác dấu1-Bảng phụVũ Thị Huỳnh Nga
1961Nhân hai số nguyên cùng dấu 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2062Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2063Tính chất của phép nhân 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2064Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2165Bội và ước của một số nguyên 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2166Ôn tập chương II (tiết 1) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2167Ôn tập chương II (tiết 2) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2268Kiểm tra 45' chương IIĐề kiểm traVũ Thị Huỳnh Nga
2269Mở rộng khái niệm phân số 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2270Phân số bằng nhau 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2371Tính chất cơ bản của phân số 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2372Rút gọn phân số. 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2373Luyện tập (tiết 1) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2474Luyện tập (tiết 2)- Kiểm tra 15 phút 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2475Quy đồng mẫu nhiều phân số. 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2476Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2577So sánh phân số 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2578Phép cộng phân số.  1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2579 Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2680Tính chất của phép cộng phân số. 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2681Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2682Phép trừ phân số. 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2783Luyện tập Máy chiếu, 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2784Phép nhân phân số 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2785Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2886 Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2887Phép chia phân số. 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2888Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2989Hỗn số, số thập phân, phần trăm 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2990Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
2991Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân (tiết 1) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
3092Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân (tiết 2) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
3093Kiểm tra 45 phútĐề kiểm traVũ Thị Huỳnh Nga
3094Tìm giá trị phân số của một số cho trước. 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
3195Luyện tập (tiết 1) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
3196 Luyện tập (tiết 2) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
3197Tìm một số biết giá trị phân số của nó. 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
3298Luyện tập (tiết 1) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
3299Luyện tập (tiết 2)- Kiểm tra 15 phút 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
32100Tìm tỉ số của hai số 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
33101Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu, máy tính bỏ túi.Vũ Thị Huỳnh Nga
33102Biểu đồ phần trăm 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu, máy tính bỏ túi.Vũ Thị Huỳnh Nga
33103Luyện tập 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu, máy tính bỏ túi.Vũ Thị Huỳnh Nga
33104Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay casio, vinacai,... (tiết 1) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu, máy tính bỏ túi.Vũ Thị Huỳnh Nga
34105Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay casio, vinacai,... (tiết 2) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu, máy tính bỏ túi.Vũ Thị Huỳnh Nga
34106Ôn tập cuối năm (tiết 1) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu, máy tính bỏ túi.Vũ Thị Huỳnh Nga
34107Ôn tập cuối năm (tiết 2) 1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu, máy tính bỏ túi.Vũ Thị Huỳnh Nga
34108Ôn tập cuối năm (tiết 3)1 Thước thẳng, Bảng phụ, phấn mầu.Vũ Thị Huỳnh Nga
35109Kiểm tra học kì II 90' (Số và Hình học) Vũ Thị Huỳnh Nga
35110Kiểm tra học kì II 90' (Số và Hình học) Vũ Thị Huỳnh Nga
35111Trả bài kiểm tra cuối năm (phần đại số) Vũ Thị Huỳnh Nga