PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN

 

TÌM KIẾM CHI TIẾT
 

Môn họcĐại số
Mã sốĐS-6-01-1
Dạy lớp6
Tuần thứ1
Tiết thứ1
Đầu bài (Theo PPCT)Chủ đề: Một số khái niệm về tập hợp Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Tên các thiết bị dạy họcThước thẳng, Bảng phụ
Hiện trạng-
Thuộc tínhCó đủ
Những chi tiết thiếu hoặc hỏng 
Ngày mua 
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) 
Số chứng từ xuất