PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN

 

TÌM KIẾM CHI TIẾT
 

Môn họcĐại số
Mã sốĐS-7-01-2
Dạy lớp7
Tuần thứ1
Tiết thứ2
Đầu bài (Theo PPCT)Cộng, trừ số hữu tỉ
Tên các thiết bị dạy họcThước thẳng
Hiện trạng-
Thuộc tínhCó đủ
Những chi tiết thiếu hoặc hỏng 
Ngày mua 
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) 
Số chứng từ xuất