PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN

 

TÌM KIẾM CHI TIẾT
 

Môn họcĐại số
Mã sốĐS-8-01-1
Dạy lớp8
Tuần thứ1
Tiết thứ1
Đầu bài (Theo PPCT)§1. Nhân đơn thức với đa thức
Tên các thiết bị dạy họcthước thẳng, phấn mầu
Hiện trạng-
Thuộc tính 
Những chi tiết thiếu hoặc hỏng 
Ngày mua 
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) 
Số chứng từ xuất