PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Hoàng Linh Chi
   Sinh ngày: 16/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mỹ Hảo- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Toán cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2017 - 2018
   Vương Nguyên Hạnh
   Sinh ngày: 17/06/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nghĩa Trạch- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Ngữ Văn cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Hiên
   Sinh ngày: 08/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ngọc Kha- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Ngữ Văn cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm T. Khánh Linh
   Sinh ngày: 10/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thu Lãng- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Toán và giải Nhì môn VDKTLM cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2017 - 2018
   Hoàng Diệu Thuỳ
   Sinh ngày: 01/06/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mỹ Hảo- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì môn Vận dụng kiến thức liên môn cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Hà Trang
   Sinh ngày: 01/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bình Phiên- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Tiếng Anh cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Ngọc Huyền Trang
   Sinh ngày: 30/08/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thu Lãng- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Tiếng Anh cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Hoàng Linh Chi
   Sinh ngày: 16/12/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Mỹ Hảo- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Toán cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2016 - 2017
   Vương Nguyên Hạnh
   Sinh ngày: 17/06/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Nghĩa Trạch- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Ngữ Văn cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Hiên
   Sinh ngày: 08/07/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Ngọc Kha- Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Ngữ Văn cấp huyện kỳ thi HSGH
   Năm học: 2016 - 2017
12345678910